พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ระลึกถึง​พระคุณ​ครูบาอาจารย์​ผู้​ประสิทธิ์ประสาท​วิชาความรู้ให้แก่เรา นักเรียนเซนต์จอห์น