เข้าค่ายประถมศึกษา 3

เข้าค่ายประถมศึกษา #3
กิจกรรมสร้างความสามัคคี โดยการสร้างแพลอย ควบคุมทิศทางของแพที่สร้างไว้