กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

โรงเรียนปลูกฝังนักเรียนเรื่องกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ให้โตไปไม่สูบ ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ และโทษของบุหรี่